კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

ჩვენ გეკითხებით სახელს, ტელეფონის ნომერს და ელ.ფოსტის მისამართს. ეს გვეხმარება დავამუშავოთ თქვენი ჯავშანი, დაგიკავშირდეთ თუ რაიმე პრობლემას წავაწყდებით თქვენს მოთხოვნაში ან გამოგიგზვანოთ ჯავშანის ელექტრონული დასტური. თუ თქვენ ხართ წევრი, ჩვენ ვაბავთ თქვენს ნომერს მონაცემებს, რომელსაც მომხმარებელთა მთავარ მონაცემთა ბაზაში ვინახავთ, რაც საშუალებას მოგვცემს დავაჩქაროთ თქვენი ჯავშანის პროცესი.

მომხმარებელთა მონაცემების კონფიდენციალურობის დაცვის მიზნით ჩვენ ვიყენებთ შემდეგ პოლიტიკას:

ჩვენ ვინახავთ ამ გვერდის საშუალებით მიღებულ პერსონალურ მონაცემებს, როგორც ჩვენი ჩანაწერების ნაწილს, რაც გვეხმარება გავაუმჯობესოთ ჩვენი მანქანების გაქირავების ბიზნესის ადმინისტრირება და მენჯმენტი. რამდენადაც ჩვენ ვართ საერთაშორისო ჯგუფის წევრი, რომელიც ამუშავებს Budget Rent A Car System-ის (მდებარეობს ევროპაში და მის გარეთ) მონაცემებს, რომელიც ეხება ჩვენს მანქანების გაქირავებას, რაც შეიძლება მოიცავდეს ამ გვერდის საშუალებით მოპოვებულ პერსონალურ მონაცემებსაც. თქვენი თანხმობის გარეშე თქვენი პერსონალური მონაცემები სხვა მიზნით არ გამოიყენება.

IP მისამართი: ჩვენ ვიღებთ თქვენს IP მისამართს, როცა ეწვევით ჩვენს საიტს. ეს მხოლოდ თქვენი ISP (საერთაშორისო სერვის პროვაიდერი) იდენტიფიცირებას ახდენს და არ შეიცავს ინფორმაციას თქვენი პიროვნების შესახებ. ეს ინფორმაცია გვეხმარება გავიგოთ მეტი იმის შესახებ თუ სად იღებს სათავეს ჩვენი გვერდის ტრაფიკი.